Cenník kontrol hasiacich prístrojov

 

Vykonávame pravidelné kontroly na základe Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Máme oprávnenia na kontrolu od týchto výrobcov: 

 • KODRETA ŠTEFANOV s.r.o., Štefanov
 • TEPOSTOP s.r.o., Přelouč
 • HASTEX&HASPR s.r.o., Srch
 • PYROKONTROL s.r.o., Bratislava
 • ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o.
 • VÍTKOVICE HTB
 • ETS Ostrava, a.s.
 • SANAL, s.r.l.
 • SIEL s.r.l.
 • ALBECO spol. s r.o., Ruprechtická 75, 460 01 Liberec, Česká republika
 • HASPO, spol. s r.o., U Spalvny 4223/5, 796 01 Prostějov, Česká republika
 • OGNIOCHRON S.A., Andrychów, Poľská republika
 • KZWM S.A., Siemianowskie Slaskie, Poľská republika
 • Zhejiang WinnerFire Fighting Equipmet CO., LTD
 • Yuyao Orientx Fire Safety, ČĽR

 

Stiahnuť vo forme PDF 

CENNÍK KONTROL HASIACICH PRÍSTROJOV A POŽIARNYCH HYDRANTOV
Druh výkonu Cena za 1 ks
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja podľa Vyhl.719/2002 Zb.z. 2,40 €
Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja podľa Vyhl.719/2002 Zb.z. 9,50 €
Režijný materiál použitý pri kontrole PHP a POJHP. 1,20 €
Tlaková skúška prenosného hasiaceho prístroja 16,50 €
Kontrola požiarnych vodovodov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa. Vyhl. 699/2004 Zb.z. 10,50 €
Kontrola vonkajších hydrantov a odberných miest podľa Vyhl. 699/2004 Zb.z. 11,50 €
Tlaková skúška hydrantových hadíc v servise podľa STN920801 10,95 €
Vyradenie a fyzická likvidácia PHP 6,50 €
Montáž PHP a označenie stanovišťa 7,50 €
Potvrdenie o kontrole PHP 4,00 €
   
   
CENNÍK OPRÁV HASIACICH PRÍSTROJOV
Druh výkonu Cena za 1 ks
servis prenosného hasiaceho prístroja 14,50 €
manometer 6,50 €
hadica (práškový, vodný) 6,50 €
prúdnica (oxid uhličitý 5kg )  13,00 €
prúdnica (oxid uhličitý 2kg )  8,50 €
doplnenie prášku   5,50 €
poistka kovová  2,50 €

        Ceny sú uvedené bez DPH !