Cenník odborných prehliadok a skúšok

 Stiahnuť vo forme PDF 

 

Cenník odborných prehliadok a skúšok
 
KARENIS s.r.o
       
Cenník platný od 01.04.2015
       
DRUH ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY Cena bez DPH/zariadenie ZMLUVNÝ PARTNER/Cena bez DPH/zariad. Termín opakovania
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE) MOTOROVÝCH VOZÍKOV
Motorový vozík vysokozdvižný so spaľovacím motorom 85 EUR 60 EUR 1 x za 12 mesiacov
Motorový vozík vysokozdvižný s elektrickým motorom 36 EUR 20 EUR 1 x za 12 mesiacov
Vysokozdvižný vozík ručne vedený 20 EUR 18 EUR 1 x za 12 mesiacov
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV
Elektrické spotrebiče 10 EUR 7 EUR Podľa skupiny a triedy
Elektrické pracovné náradie 15 EUR 9 EUR 1 x za 2 až 12 mesiacov
Vykonanie kontrol. + meraní  (Zloop, Riso) 1 vývodu / obvodu (vr. všetkých súvisiacich úkonov a VRN) 26 EUR 20 EUR Vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Vykonanie kontrol. + meraní  (Rearth, R200) 1 zemniča  (vr. všetkých súvisiacich úkonov a VRN) 38 EUR 30 EUR
OBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
Vežové žeriavy (podľa zatriedenia zdvíhacieho zariadena 66  - 133 EUR 60 - 128 EUR 1 x za 12 mesiacov
Mostový žeriav elektrický do 50 t 116 EUR 110 EUR 1 x za 12 mesiacov
Mostový žeriav elektrický do 20 t 63 EUR 59 EUR 1 x za 12 mesiacov
Mostový žeriav elektrický do 5 t 56 EUR 53 EUR 1 x za 12 mesiacov
Elektrický kladkostroj  37 EUR 35 EUR 1 x za 12 mesiacov
Ručný kladkostroj  20 EUR 18 EUR 1 x za 12 mesiacov
Zdvíhadlá s elektrickým kladkostrojom do 10 t 49 EUR 46 EUR 1 x za 12 mesiacov
Zdvíhadlá s elektrickým kladkostrojom nad 10 t 59 EUR 56 EUR 1 x za 12 mesiacov
Elektrický vrátok 26 EUR 24 EUR 1 x za 12 mesiacov
Spúšťacie brány s el. motorom 27 EUR 22 EUR 1 x za 12 mesiacov
OBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných  od 25,00 od 23,00 1 x za rok
Vnútorná prehliadka tlakových nádob stabilných  od 60,00 od 50,00 1 x za 5 rokov
Tlaková skúška tlakových nádob stabilných od 100,00 od 85,00 1 x za 10 rokov
MERANIE OSVETLENIA
Meranie osvetlenia cena dohodou podľa počtu pracovných miest  cena dohodou podľa počtu pracovných miest