Cenník odborných školení BOZP

 

  CENNÍK ODBORNÝCH ŠKOLENÍ - (KARENIS s.r.o. )
 

 

Cenník platný od 01.04.2022

  Termíny školení sa dohodujú individuálne
             
  VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA BOZP
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Vstupné školenia zamestnancov z BOZP 15 € 0 € záznam 3 hod. -
  Opakované školenia zamestnancov z BOZP 15 € 0 € záznam 3 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Vedúci zamestnanci z BOZP 15 € 0 € záznam 3 hod. -
  Zástupcovia zamestnancov z BOZP 15 € 0 € záznam 3 hod. 1 x za 24 mesiacov
             
             
  VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA OPP
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Vstupné školenie zamestnancov z OPP 10 € 0 € záznam 1 hod. -
  Opakované školenie zamestnancov z OPP 10 € 0 € záznam 1 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Vedúci zamestnanci z OPP 10 € 0 € záznam 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
             
             
  VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA VODIČOV
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Vodiči motorových vozidiel 25 € 15 € preukaz 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
             
  VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Prvá pomoc 35 € 25 € záznam dohodou 1 x za 24 mesiacov
             
  BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 590 € 500 € potvrdenie 176 hod. -
  Aktualizačná odborná príprava 95 € 75 € potvrdenie 16 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA KOSAČKY, KROVINOREZU, DRTIČ, MULČOVAČ
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné 30 € 15 € preukaz 1 hod. -
  Opakované 15 € 10 € potvrdenie 0,5 hod. 1 x za 24 mesiacov
             
             
  PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné 50 € 39 € preukaz 4 hod. -
  Opakované 35 € 20 € potvrdenie 3 hod. 1 x za 12 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 45 € 30 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU (HOROLEZECKÁ A SPELEOLOGICKÁ TECHNIKA )
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  základné - Horolezecká a speleologická technika (výcvik) 170 € 150 € preukaz 33 hod. -
  opakované - Horolezecká a speleologická technika  60 € 50 € Potvrdenie 3 hod. 1x za 12 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava (HST) 75 € 60 € potvrdenie 8 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  LEŠENÁRI
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné 90 € 65 € preukaz 20 hod. -
  Opakované 45 € 40 € potvrdene 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 45 € potvrdenie 3 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  VODIČI MOTOROVÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie - vysokozdvižné MV od 105 € od 80 € preukaz podľa typu -
  Rozširovací kurz o ďalšiu triedu, druh 50 € 40 € preukaz podľa typu -
  Opakované školenie 45 € 40 € potvrdenie 8 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 45 € potvrdenie 8 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ (OBSLUHA TNS)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 80 € 60 € doklad 10 hod. -
  Opakované školenie 50 € 40 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 45 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA KOTLOV (KURIČI) NTL, STL KOTOLNÍ NA RÔZNE DRUHY PALIVA
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Obsluha nízkotl. kotlov do 100 kW od 100 € od 75 € osvedčenie 12 hod. -
  Obsluha nízkotl. a stredotl.kotlov nad 100 kW od 180 € od 160 € preukaz 12 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 75 € 50 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  VIAZAČI BREMIEN
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 70 € 45 € preukaz 20 hod. -
  Opakované školenie 40 € 25 € záznam 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 35 € záznam 3 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  ŽERIAVNICI
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie od 105 € od 80 € doklad 16 hod. -
  Opakované školenie 50 € 40 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 45 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (nakladací žeriav HR)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 85 € 65 € doklad podľa typu -
  Opakované školenie 50 € 40 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 60 € 45 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (Autozdvihák Bd3)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 65 € 40 € doklad podľa typu -
  Opakované školenie 40 € 25 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 35 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ZVISLE POSUVNÉ BRÁNY, ZZ NEZARADENÉ DO TRIED)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 65 € 40 € doklad podľa typu -
  Opakované školenie 40 € 25 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 35 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
 ( POHYBLIVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA S MOTOROVÝM POHONOM A S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 M )
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie od 85 € od 65 € doklad podľa typu -
  Opakované školenie 50 € 40 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 60 € 45 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie od 180 € od 150 € doklad 16 hod. -
  Obsluha ďalšieho stroja 90 € 75 € doklad 8 hod. -
  Opakované školenie 80 € 60 € záznam 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 90 € 75 € záznam 8 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA MOTOROVÝCH PÍL
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie  - iná činnosť * 130 € 100 € preukaz 8 hod. -
  Základné školenie  -  ťažba dreva * 150 € 130 € preukaz 24 hod. -
  Opakované školenie * 60 € 40 € záznam 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava * 90 € 60 € záznam 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE  (vyhl. č. 508/2009 Z.z.)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  (§20) Poučený pracovník 35 € 20 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  (§21) Elektrotechnik 110 € 85 € osvedčenie 16 hod. -
  Aktualizačná odborná príprava 80 € 60 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov
  (§22) Samostatný elektrotechnik 125 € 95 € osvedčenie 20 hod. -
  Aktualizačná odborná príprava 90 € 65 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov
  (§23) Elektrotechnik na riadenie činnosti 150 € 110 € osvedčenie 24 hod. -
  Aktualizačná odborná príprava 100 € 70 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  Ceny školení sú uvedené bez DPH
  Vysvetlivky:
  zmluvní partneri sú klienti, s ktorými má spoločnosť Karenis s.r.o. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní BOZP a OPP
  služieb alebo zmluvu o poskytovaní školení.
  V cene školenia je občerstvenie (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
  Poznámky: * - tieto školenia zabezpečujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti KARENIS SR s.r.o.