Cenník služieb koordinátora BOZP na stavenisku

 

Každá realizácia stavebného zámeru je originál. V cenníku uvádzame orientačné a základné sadzby za služby v oblasti koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku. Cena za činnosť koordinátora BOZP na stavenisku je závislá na niekoľkých aspektoch, a to na ročnom období výstavby, na počte návštev stavby uskutočnených koordinátorom BOZP, na zložitosti a rizikovosti stavby

! Orientačná základná cena za služby koordinátora BOZP !

Služba alebo činnosť koordinátora BOZP na stavenisku (sadzba koordinátora):

Konzultácie, poradenstvo, práce na stavenisku, vyžadovaná prítomnosť zo strany investora, alebo vykonávateľa stavby

od 20 EUR bez DPH / hod (stavby s rozpočtom do 400 000 EUR + podľa odbornej náročnosti )

od 30 EUR bez DPH / hod (pre stavby s rozpočtom nad 400 000 EUR )

Kancelárska činnosť

od 10 EUR bez DPH

Čas strávený pri ceste na stavenisko (ráta sa od sídla spoločnosti mesto nitra)

od 5 EUR bez DPH / hod

Cestovné

0,40 EUR bez DPH / km

Spracovanie plánu a dokumentácie bozp

od 200€, podľa rozsahu a výšky rozpočtu

0,1% - 0,5% (podľa odbornej náročnosti) z rozpočtu stavby = cena za spracovanie dokumentácie

Odporúčaný rozsah činnosti koordinátora bozp vo fáze realizácie:

stavby s rozpočtom do 200 000 EUR - 2 hodiny 1 x za týždeň

stavby s rozpočtom od 200 000 – 400 000 EUR - 3 hodiny 2 x za týždeň

stavby s rozpočtom od 400 000 - 600 000 EUR - 4 hodiny 2 x za týždeň

stavby s rozpočtom nad 600 000 EUR - 5 hodín 2 x za týždeň