Cenník za vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby

Stiahnuť vo forme PDF 
         
Vypracovania projektov PBS v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov a súvisiacich STN.
         
Nevýrobné stavby : 
         
Požiarny úsek do 100 m2  85 €
Požiarny úsek do 200 m2  110 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 150 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2  200 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  250 €
         
Stavby na bývanie a ubytovanie : 
         
do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy) od 85 € do 120 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia od 150 € do 200 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia od 250 € do 300 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia od 350 € do 400 €
         
         
Výrobné a poľnohospodárske stavby
         
Požiarny úsek do 200 m2  150 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2  180 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2  260 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  300 €
         
         
Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách
         
Požiarny úsek do 200 m2 150 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2  180 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2  260 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  300 €
         
Jednotková cena za požiarny úsek zahŕňa počítanie požiadaviek PBS + vypracovanie Technickej správy + tlač projektovej dokumentácie 3 pare. (1 x Staveb. úrad, 2 x pre investora, v prípade odovzdania 1 pare OR HaZZ na posúdenie)
         
Zakreslenie požiadaviek PBS do výkresov stavby : 
         
Požiarny úsek do 100 m2  20 €
Požiarny úsek do 200 m2  25 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2  37 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 55 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  75 €
         
cena je za výkres/ podlažie        
         
         
Tlač projektovej dokumentácie mimo 3 pare : 
         
Nevýrobné stavby  10 €
Výrobné a poľnohospodárske stavby  20 €
Sklady jednopodlažných stavieb  20 €
Stavby na bývanie a ubytovanie sk. B  20 €
         
         
Požiadavkou na vypracovanie projektovej dokumentácie PBS je kompletná výkresová dokumentácia stavby (Technická správa) profesií – Architektúra, Statika, v prípade nutnosti použitia požiarnotechnických zariadení ako SHZ, EPS, ZODaSH – projektová dokumentácia od PTZ. K vypracovaniu projektu PBS je nutné predložiť v elektronickej podobe ( *.dwg)
-          Pôdorysy jednotlivých podlaží stavby
-          Rezy stavbou
-          Pohľady stavby
-          Situácia
         
V prípade dodania projektovej dokumentácie v tlačenej forme, účtuje sa k cene za zakreslenie požiadaviek PBS do výkresov stavby + 5 eur, resp. + 10 eur (veľkoformátové výkresy) za prevedenie tlačenej formy do elektronickej ( zoskenovanie dokumentácie). 
         
Ceny za zameranie objektov : 
         
Nevýrobné stavby : 
         
Požiarny úsek do 100 m2  60 €
Požiarny úsek do 200 m2  120 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2  170 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2  220 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  270 €
         
         
Stavby na bývanie a ubytovanie : 
         
do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy) od 50 € do 100 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia od 150 € do 200 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia  od 250 € do 300 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia od 350 € do 400 €
   
   
Výrobné a poľnohospodárske stavby
         
Požiarny úsek do 200 m2  150 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2  200 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2  250 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2 300 €
         
         
Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách
         
Požiarny úsek do 200 m2  150 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2  200 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 250 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  300 €
         
         
Ceny za digitalizáciu stavby – architektúra stavby: 
         
Nevýrobné stavby : 
         
Požiarny úsek do 100 m2  150 €
Požiarny úsek do 200 m2  200 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 250 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2  300 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  350 €
         
         
Stavby na bývanie a ubytovanie : 
         
do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy) od 150 € do 200 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia od 250 € do 300 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia od 450 € do 600 €
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia  od 750 € do 1 000 €
         
         
Výrobné a poľnohospodárske stavby
   
Požiarny úsek do 200 m2  150 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2  300 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2  500 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  1 000 €
         
         
Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách
         
Požiarny úsek do 200 m2 200 €
Požiarny úsek od 200 do 500 m2  300 €
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 500 €
Požiarny úsek nad 1 000 m2  1 000 €
         
Ceny sú orientačné, uvedené bez DPH, cena za vypracovanie projektu PBS sa odvíja aj od veľkosti danej stavby, počtu požiarnych úsekov, pri výrobných stavbách a skladoch, druhu stavby a množstva, horľavosti skladovaných,materiálov a aj od stavu dokumentácie stavby