Ing. Nikolas Kramár

 

Autorizovaný bezpečnostný technik

Technik PO

Technik BOZP

Lektor výchovy a vzdelávania

Civilná ochrana

Správa budov

 

    0904/697434

    nikolas.kramar@karenis.sk