Montáž a demontáž lešení - lešenári

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom základného kurzu – montáž a demontáž lešenia je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami a znalosťami z montážou a demontážou lešenia, poznanie jednotlivých druhov lešenia, poznanie a zabezpečovanie bezpečných postupov práce  pri montáži a demontáži lešenia.

 

Druhy lešenia:

  • A         - rúrkové (STN 73 8101, STN 73 8107)
  • B          - podperné (STN EN 12812:2005-09 (73 8108))
  • C         - pojazdné a voľne stojace (STN EN 1004:2005-11 (73 8115))
  • D         - drevené (STN 73 8105)
  • E          - stavebné plošinové výťahy (STN 73 8120)
  • F          - dielcové ( STN EN 1004 )

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

  • zdravotná spôsobilosť
  • vek nad 18 rokov

 

CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

 

  LEŠENÁRI
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné 90 € 65 € preukaz 20 hod. -
  Opakované 45 € 40 € potvrdenie 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 45 € potvrdenie 3 hod. 1 x za 5 rokov

 

Konzultácia zdarma