Naše osvedčenia

OPRÁVNENIA BOZP  NA VÝCHOVU  VZDELÁVANIE  : 

OSVEDČENIA BOZP NA VÝKON REVÍZNEJ ČINNOSTI A LEKTORSKEJ ZRUČNOSTI:

OSVEDČENIA A OPRÁVNENIA OPP: 

OSVEDČENIA NA KONTROLU PRENOSNÝCH HASIACICH PRÍSTROJOV :

OSVEDČENIA NA KONTROLU A OPRAVU POŽIARNYCH DVERÍ, OKIEN A KLAPIEK :