Nová adresa školiaceho strediska

KARENIS s.r.o., Radová 15, 949 01 Nitra 1