Obsluha motorových píl

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom výchovnej a vzdelávacej činnosti je odborne pripraviť osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly so spaľovacím motorom, resp. s elektrickým motorom, ktorí môžu pracovať pri ťažbe a manipulácii dreva, v lesnom hospodárstve, na skladoch dreva, v drevárskej, tesárskej a stavebnej výrobe, pri údržbe zelene, okrajov ciest, vodných tokov, pásov pod elektrickými vedeniami, pri rekultivácii a ošetrovaní pasienkov a pod., resp. v iných odvetviach, kde sa ručné motorové reťazové píly používajú.

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 

Konzultácia zdarma

 

CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

 

  OBSLUHA MOTOROVÝCH PÍL
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie  - iná činnosť * 100 € 85 € preukaz 8 hod. -
  Základné školenie  -  ťažba dreva * 150 € 130 € preukaz 24 hod. -
  Opakované školenie * 55 € 40 € záznam 2 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava * 80 € 60 € záznam 4 hod. 1 x za 5 rokov

 

Poznámky: * - tieto školenia zabezpečujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti KARENIS SR s.r.o.

              

 

 

 

Kontakt