Obsluha motorových vozíkov / všetky druhy a triedy

 

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom základného kurzu je naučiť a oboznámiť účastníkov s teoretickými a praktickými vedomosťami a znalosťami z obsluhy motorových vozíkov. Účastník kurzu bude oboznámený s najnovšími teoretickými a legislatívnymi poznatkami z bezpečnosti práce pri obsluhe motorových vozíkov. Nadobudne vedomosti potrebné pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 

CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

 

  VODIČI MOTOROVÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie - vysokozdvižné MV 105 € 80 € preukaz podľa typu -
  Rozširovací kurz o ďalšiu triedu, druh 50 € 40 € preukaz podľa typu -
  Opakované školenie 45 € 40 € potvrdenie 8 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 45 € potvrdenie 8 hod. 1 x za 5 rokov

  

Konzultácia zdarma