Obsluha tlakových zariadení

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Cieľom základného kurzu je naučiť a  oboznámiť účastníkov s teoretickými a praktickými vedomosťami a znalosťami z obsluhy tlakových zariadení. Účastník kurzu bude oboznámený s najnovšími teoretickými a legislatívnymi poznatkami z bezpečnosti práce a technických zariadení pri obsluhe tlakových zariadení

  • I. časť: Všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu kotlov I. až V. triedy.
  • II. časť :  Osobitné požiadavky so zameraním na konštrukciu, výstroj kotla, prevádzku, obsluhu a údržbu kotla vrátane zariadení na úpravu vody.

 

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 

 CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

 

  OBSLUHA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ (OBSLUHA TNS)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 80 € 60 € doklad 10 hod. -
  Opakované školenie 50 € 40 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 45 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  OBSLUHA KOTLOV (KURIČI) NTL, STL KOTOLNÍ NA RÔZNE DRUHY PALIVA
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Obsluha nízkotl. kotlov do 100 kW 180 € 160 € osvedčenie 12 hod. -
  Obsluha nízkotl. a stredotl.kotlov nad 100 kW 600 € 500 € preukaz 12 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 100 € 75 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov

 

 

Konzultácia zdarma