Odborná spôsobilosť v elektrotechnike (vyhl.č 508/2009 Z.z.)

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Vzdelávanie elektrotechnikov v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach. Elektrické zariadenia predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, ktoré pri nesprávnej konštrukcii, zhotovení, údržbe a používaní v zanedbanom stave môžu ohroziť životy a zdravie ľudí, zvierat alebo spôsobiť veľké ekonomické škody.

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

§ 21 – Elektrotechnik

 • zdravotná spôsobilosť - tlačivo stiahnuť tu
 • výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom – všetko elektrotechnické zameranie (kópia, overená notárom, resp. kópia vyhotovená v školiacom stredisku)

§ 22 – Samostatný elektrotechnik

 • zdravotná spôsobilosť - tlačivo stiahnuť tu
 • výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom – všetko elektrotechnické zameranie (kópia, overená notárom, resp. kópia vyhotovená v školiacom stredisku)
 • potvrdenie praxe min. 1 rok (do 1000 V, vrátane bleskozvodu)

§ 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

 • zdravotná spôsobilosť - tlačivo stiahnuť tu
 • výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom – všetko elektrotechnické zameranie (kópia, overená notárom, resp. kópia vyhotovená v školiacom stredisku)
 • potvrdenie praxe :
  • výučný list – min. 4 roky (do 1000 V vrátane bleskozvodu)
  • SOŠ, SPŠ s maturitou – min. 3 roky (do 1000 V vrátane bleskozvodu)
  • VŠ diplom I. alebo II. stupňa – min. 2 roky (do 1000 V vrátane bleskozvodu)

Všetky doklady o vzdelaní musia byť s elektrotechnickým zameraním, iné doklady nebudú školiacim strediskom akceptované !

 

CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

  ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE  (vyhl. č. 508/2009 Z.z.)
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  (§20) Poučený pracovník 35 € 20 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 24 mesiacov
  (§21) Elektrotechnik 110 € 85 € osvedčenie 16 hod. -
  Aktualizačná odborná príprava 80 € 60 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov
  (§22) Samostatný elektrotechnik 125 € 95 € osvedčenie 20 hod. -
  Aktualizačná odborná príprava 80 € 60 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov
  (§23) Elektrotechnik na riadenie činnosti 150 € 110 € osvedčenie 24 hod. -
  Aktualizačná odborná príprava 80 € 60 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov

 

Konzultácia zdarma