Požiarna bezpečnosť stavieb

 

 

CENOVÁ PONUKA

           
 

Vypracovania projektov PBS v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov a súvisiacich STN.

 
   
   
 

Odborným garantom PBS : Ing. Roman KOCMAN – špecialista požiarnej ochrany

   
 

Nevýrobné stavby :

           
 

Požiarny úsek do 100 m2

85 €

 

Požiarny úsek do 200 m2

110 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

150 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

200 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

250 €

           
 

Stavby na bývanie a ubytovanie :

           
 

do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy)

od

85 €

do

120 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

150 €

do

200 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

250 €

do

300 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

350 €

do

400 €

           
           
 

Výrobné a poľnohospodárske stavby

           
 

Požiarny úsek do 200 m2

150 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

180 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

260 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

300 €

           
           
 

Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách

           
 

Požiarny úsek do 200 m2

150 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

180 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

260 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

300 €

           
 

Jednotková cena za požiarny úsek zahŕňa počítanie požiadaviek PBS + vypracovanie Technickej správy + tlač projektovej dokumentácie 3 pare. (1 x Staveb. úrad, 2 x pre investora, v prípade odovzdania 1 pare OR HaZZ na posúdenie)

 
 
           
 

Zakreslenie požiadaviek PBS do výkresov stavby :

           
 

Požiarny úsek do 100 m2

20 €

 

Požiarny úsek do 200 m2

25 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

37 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

55 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

75 €

           
 

cena je za výkres/ podlažie

       
           
           
 

Tlač projektovej dokumentácie mimo 3 pare :

           
 

Nevýrobné stavby

10 €

 

Výrobné a poľnohospodárske stavby

20 €

 

Sklady jednopodlažných stavieb

20 €

 

Stavby na bývanie a ubytovanie sk. B

20 €

           
           
 

Požiadavkou na vypracovanie projektovej dokumentácie PBS je kompletná výkresová dokumentácia stavby (Technická správa) profesií – Architektúra, Statika, v prípade nutnosti použitia požiarnotechnických zariadení ako SHZ, EPS, ZODaSH – projektová dokumentácia od PTZ. K vypracovaniu projektu PBS je nutné predložiť v elektronickej podobe ( *.dwg)

 
 
 
 

-          Pôdorysy jednotlivých podlaží stavby

 

-          Rezy stavbou

 

-          Pohľady stavby

 

-          Situácia

           
 

V prípade dodania projektovej dokumentácie v tlačenej forme, účtuje sa k cene za zakreslenie požiadaviek PBS do výkresov stavby + 5 eur, resp. + 10 eur (veľkoformátové výkresy) za prevedenie tlačenej formy do elektronickej ( zoskenovanie dokumentácie).

 
 
           
 

Ceny za zameranie objektov :

           
 

Nevýrobné stavby :

           
 

Požiarny úsek do 100 m2

60 €

 

Požiarny úsek do 200 m2

120 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

170 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

220 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

270 €

           
           
 

Stavby na bývanie a ubytovanie :

           
 

do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy)

od

50 €

do

100 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

150 €

do

200 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

250 €

do

300 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

350 €

do

400 €

     
     
 

Výrobné a poľnohospodárske stavby

           
 

Požiarny úsek do 200 m2

150 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

200 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

250 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

300 €

           
           
 

Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách

           
 

Požiarny úsek do 200 m2

150 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

200 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

250 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

300 €

           
           
 

Ceny za digitalizáciu stavby – architektúra stavby:

           
 

Nevýrobné stavby :

           
 

Požiarny úsek do 100 m2

150 €

 

Požiarny úsek do 200 m2

200 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

250 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

300 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

350 €

           
           
 

Stavby na bývanie a ubytovanie :

           
 

do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy)

od

150 €

do

200 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

250 €

do

300 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

450 €

do

600 €

 

viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia

od

750 €

do

1 000 €

           
           
 

Výrobné a poľnohospodárske stavby

     
 

Požiarny úsek do 200 m2

150 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

300 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

500 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

1 000 €

           
           
 

Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách

           
 

Požiarny úsek do 200 m2

200 €

 

Požiarny úsek od 200 do 500 m2

300 €

 

Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2

500 €

 

Požiarny úsek nad 1 000 m2

1 000 €

           
 

Ceny sú orientačné, uvedené bez DPH, cena za vypracovanie projektu PBS sa odvíja aj od veľkosti danej stavby, počtu požiarnych úsekov, pri výrobných stavbách a skladoch, druhu stavby a množstva, horľavosti skladovaných,materiálov a aj od stavu dokumentácie stavby