Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

 

Cieľ školenia:

Cieľom základného kurzu zamestnancov pracujúcich vo výške je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami, znalosťami a zásadami práce vo výške a nad voľnou hĺbkou.

 

Podmienky pre absolvovanie školenia:

 

Cenník a rozsah školenia:

 

  PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné 50 € 39 € preukaz 4 hod. -
  Opakované 35 € 20 € potvrdenie 3 hod. 1 x za 12 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 45 € 30 € potvrdenie 4 hod. 1 x za 5 rokov
             
             
  PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU (HOROLEZECKÁ A SPELEOLOGICKÁ TECHNIKA )
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  základné - Horolezecká a speleologická technika (výcvik) 170 € 150 € preukaz 33 hod. -
  opakované - Horolezecká a speleologická technika  60 € 50 € Potvrdenie 3 hod. 1x za 12 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava (HST) 75 € 60 € potvrdenie 8 hod. 1 x za 5 rokov

 

Konzultácia zdarma