Všeobecné školenia OPP

Cieľ školenia:

Oboznámiť zamestanancov s ich povinnosťami v zmysle platných pravnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, spôsobom likvidácie požiarov a so spôsobom použitia dostupných hasebných prostriedkov

 

 

Cenník a rozsah školenia:

 

  VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA OPP
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Vstupné školenie zamestnancov z OPP 10 € 0 € záznam 1 hod. -
  Opakované školenie zamestnancov z OPP 10 € 0 € záznam 1 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Vedúci zamestnanci z OPP 10 € 0 € záznam 2 hod. 1 x za 24 mesiacov

 

Konzultácia zdarma