Všeobecné školenie BOZP

 

CIEĽ ŠKOLENIA

Absolvovaním kurzu získate teoretické vedomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oboznámite sa so zásadami BOZP upravenými Zákonníkom práce, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákonom č. 335/2007 Z.z. o ochrane podpory a rozvoji verejného zdravia, vyhláškou 508/2009 a inými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami vlády SR týkajúcimi sa BOZP.

 

CENNÍK ŠKOLENIA

  VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA BOZP
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Vstupné školenia zamestnancov z BOZP 15 € 0 € záznam 3 hod. -
  Opakované školenia zamestnancov z BOZP 15 € 0 € záznam 3 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Vedúci zamestnanci z BOZP 15 € 0 € záznam 3 hod. -
  Zástupcovia zamestnancov z BOZP 15 € 0 € záznam 3 hod. 1 x za 24 mesiacov

 

Konzultácia zdarma