Žeriavnici

 

CIEĽ ŠKOLENIA:

Skupina Aa (Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.) - žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,

Skupina Ba (Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.) - zariadenie, ktorým je : 

  1.  žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
  2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,

 

PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE ŠKOLENIA:

 

CENNÍK A ROZSAH ŠKOLENIA:

  ŽERIAVNICI
  Druh školenia  Cena za účastníka Cena zmluvný partner Vydaný doklad Rozsah školenia Termín opakovania
  Základné školenie 105 € 80 € doklad 16 hod. -
  Opakované školenie 50 € 40 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 24 mesiacov
  Aktualizačná odborná príprava 55 € 45 € potvrdenie 6 hod. 1 x za 5 rokov

 

Konzultácia zdarma